Vår lege Birgitte Røning går ut i fødselspermisjon fom fredag 21. desember. Hennes vikar vil være Badraqa (kvinnelig lege). Birgitte Rønning vil være tilbake etter permisjon i oktober 2019.