Vår lege Birgitte Røning går ut i fødselspermisjon fom fredag 21. desember 2018.

Hennes vikar vil være Badraqa (kvinnelig lege) frem tom 12. juli. I sommerferieperioden vil det kun være akutt timer hos annen lege ved Lilleeng Legesenter.

Uke 32: 5. til 8. august vil dr Badboni Al-safadi (mannlig lege) være vikar for dr Rønning.  

Dr Rønning vil være tilbake fom uke 36. 

Uke 33-35 : Andre leger ved lilleeng Legesenter