Pasienter må ha henvisning fra egen fastlege for å få time hos vår barnelege ved Lilleeng Legesenter. Ved mottak av henvisning fra fastlege blir man innkalt til time per post .