Folkehelseinstituttet (fhi) har satt restriksjoner på resterende lungebetennelse-vaksine som skrives ut til personer. 

For at resept skal bli ekspedert må din fastlege påføre indikasjon som følger under:

Hiv-infeksjon/AIDS, stamcelletransplantasjon, anatomisk eller funksjonell miltmangel, cerebrospinalvæskelekkasje, B-cellesvikt, hematologisk kreft (leukemi, lymfom, myelomatose), organtransplantasjon. 

Hvis du ikke går under disse vilkår må vaksinen utsettes, evt ta kontakt med din fastlege for vurdering av prioritert vaksine. Friske personer over 65 år er ikke prioritert for vaksine.