Ingen pasienter skal møte opp på legesenteret uten å ha vært i kontakt med oss på telefon eller ha gjort en avtale med sin fastlege eller laboratoriet  om dette. 

Ring eller send oss SMS. 

Dette for å hindre at pasienter med luftveissymptomer, hoste, feber, eller de som har hatt nærkontakt med noen som har vært syke møter direkte opp her.

Alle henvendelser om time skal vurderes på telefon.

Ved behov for akutt hjelp ring legevakten på telefon 116117.

Fastlegen gjennomfører vanlig oppmøtekonsultasjoner og har akutt timer som før. Fastlegen har også video/ringekonsultasjon, se informasjon i annet avsnitt under. 

Ved avtalt oppmøtetime til laboratoriet eller fastlege skal pasienter ha klær som gjør at man raskt og enkelt  får tatt en kroppslig undersøkelse eller blodprøve. 

Håndvask før og etter besøket er viktig for å redusere faren for virusspredning ! 

Takk for samarbeidet !