Fom 1. april er dr Ellen Mamen på plass som fastlege her ved Lilleeng Legesenter. Hun har helt ny pasientliste. Du kan velge henne som ny fastlege inne på Helsenorge.no sine sider, evt fastlegebytte gjelder fom 1. i neste måned etter bytte. 

Det er tekniske problemer hos Helsenorge om ny fastlegeliste, dette skal være løst innen en uke så bare følg med på  innimellom (7. april). Ingen vensteliste.